Program

PROGRAM VRTIĆKIH GRUPA

Vaspitanje i obrazovanje dece uzrasta od tri godine do polaska u pripremni predškolski program...
Detaljnije

PROGRAM JASLENIH GRUPA

Nega i vaspitni rad sa decom uzrasta do tri godine odvija se prema Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja...
Detaljnije

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa Opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja i doprinosi fizičkoj...
Detaljnije

PROGRAM ISHRANE DECE

Pravilna ishrana je temelj razvoja svakog pojedinca, ali i društva. Osnovni i najvažniji zadatak pravilne ishrane...
Detaljnije

PROGRAM SARADNJE SA PORODICOM

Kontinuirana saradnja roditelja i vrtića je neophodna za pravilan razvoj i napredovanje deteta, a istovremeno doprinosi unapređivanju rada vaspitača i razvoju roditeljske uloge.
Detaljnije

PROGRAM ADAPTACIJE DECE

Polazak u predškolsku ustanovu predstavlja uglavnom prvo odvajanje deteta od roditelja na duže vreme, prvenstveno od majke, i novu životnu situaciju na koju dete treba da se prilagodi.
Detaljnije